onsdag 10. juni 2009

Kåpptua

Tue strikka i Petunia & pinne 4. 1 rett/1vrang. Garne synes æ va ufyseli å strikk av siden d delt sæ heile tia.

Siden æ itj fikk brukt opp aillt på første tua, vart d en rompe klut av ræstan av garne.
Synes d e gørr å strikk får tia, men blir koko viss æ itj strikke på nåkka, så no bynne æ å ha endel ufoa.


Ingen kommentarer: